درباره ما

درباره وی‌ژن

مجموعه وی ژن یک سازمان مستقل و خصوصی است که با هدف ارائه به روز ترین و جدیدترین خدمات مشاوره، منتورشیپ، آموزش و سرمایگذاری در حوزه کسب و کار دیجیتال، فعالیت خود را آغاز نموده است. مجموعه وی ژن با شناخت کامل از اکوسیستم حوزه ژنتیک و استارتاپی ایران و نکات ضعف و قوت آن و با آگاهی از اهمیت سلامت دیجیتال و اثر آن بر آینده سیستم سلامت کشور، راهکارهای نوین و موثری برای رفع مشکلات اکوسیستم استارتاپی و مدیریت بهینه فرآیند توسعه کسب و کار ارائه داده است. این مجموعه امید دارد تا با برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی، ارائه خدمات حرفه‌ای مشاوره، فضای کار اشتراکی و حمایت از استارتاپ‌های سلامت دیجیتال از یک سو و همکاری با سازمان‌های قانون‌گذار، دانشگاه‌ها و سایر اجزای اکوسیستم استارتاپی ایران از سوی دیگر، به تسهیل فرآیند شکل‌دهی سیستم نوین سلامت کشور و تسریع در مرحله گذار به سلامت دیجیتال نقش موثری ایفا نماید.